آراد کنفرانس
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
موسیقی از دو بخش نظری و عملی تشكیل شده است. دانستن آنچه می نوازیم یا می شنویم همان اندازه مهم است كه در هنگام صحبت كردن باید مفهوم كلمات یا جملات را بدانیم. یك نوازنده خوب اگر نتواند مطالبی كه مورد استفاده قرار می دهد را تجزیه و تحلیل كند، به یك مجری بدون علم و دانش تبدیل می شود و با كسی كه از لحاظ تئوری موسیقی آگاهی دارد و نوازندگی را خوب می داند، قابل مقایسه نیست.


فروشگاه کیوبیس


شعر گفتن بدون دانستن دستور زبان ممكن است ولی در جایی محدود می گردد. نواختن و آهنگسازی نیز چنین است. پس چه بهتر كه به موازات نواختن ساز، از تئوری موسیقی نیز آگاهی داشته باشیم. در این جا به نكاتی اشاره می كنیم كه در موسیقی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند و پس از آن به تئوری موسیقی به صورت كامل می پردازیم. الفبای موسیقی از هفت حرف تشكیل شده كه به آنها نت می گویند. دو، ر، می ، فا ، سل ، لا ، سی. از توالی این هفت نت، یك هنگام یا گام بوجود می آید. مثل: دو، ر، می ، فا ، سل ، لا ، سی ، دو. از یك نت تا نت بعدی فاصله ای وجود دارد كه در قسمت فواصل به آنها می پردازیم. هر فاصله ای را به فواصلی كوچكتر تقسیم كرده اند و آنها را با علامت هایی نشان می دهند. مثلا: از دو تا ر را اگر یك بدانیم، آن را به دو قسمت تقسیم می كنند. دو ا-----ا------ار. از دو تا ر را پرده و هر كدام از فواصل نصف شده را نیم پرده می نامند. اگر از نتی نیم پرده كم شود، مثل ر كه نیم پرده به سمت دو میرود، آن را با علامتی به نام بمل ( b) می شناسیم، و اگر نیم پرده به آن اضافه شود، مثل دو كه نیم پرده به سمت ر میرود، آن را با علامت دیز (#) می شناسیم. در موسیقی ایران، فواصلی نیز وجود دارند كه كمتر از نیم پرده هستند. این فواصل از تقسیم شدن یك پرده به تقریبا چهار قسمت تشكیل شده اند. دو اا---الف---ب---پ---اا ر. اگر از یك پرده به اندازه یك چهارم كم كنیم، علامت كرن را برای آن در نظر می گیریم. مثل: ر كه به سمت حرف « پ» میرود. و اگر از دو به سمت «الف» برویم، آنگاه از دو تا « الف» با علامت سری شناخته می شود. حال به مثالی برای درك فواصل می پردازیم. دستگاه شور از این فواصل تشكیل شده: سل، لا كرن، سی بمل، دو، ر كرن، می بمل، فا، سل. البته در نوشتن صحیح توالی نتهای شور بایستی نوشت: فا، سل، لا كرن، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا. از نت فا تا سل فاصله ای وجود دارد به نام پرده طنینی كه در آینده در مورد آن صحبت خواهیم كرد. با توضیحات و مثالهایی كه آورده شد، به تشریح اصطلاحات موسیقی ایرانی می پردازیم. آنچه از موسیقی ایران در دست است، مجموعه ای از نواها یا آهنگهای گذشتگان است كه به هر یك از آنها گوشه گفته می شود، كه سابقه ای در حدود دویست سال دارد (با توجه به روایات مختلفی كه وجود دارد)، این گوشه ها با توجه به فواصلی كه دارند مرتب شده اند كه از مجموعه این گوشه های مرتب شده، دستگاه تشكیل می شود و از مجموع دستگاه ها ردیف بوجود می آید. در هر دستگاه، گوشه ها طوری مرتب شده اند كه فراز و فرودی را می توان در آنها مشاهده كرد. این فراز و فرود را با نام هایی می شناسیم، مثل آغاز هر دستگاه كه با گوشه ای به نام درآمد شروع می شود. در ادامه به گوشه هایی بر می خوریم كه در قسمتهای میانی دستگاه قرار دارند و هر كدام را با نامی مشخص می شناسیم. مثل موالیان، دلكش، سپهر، ماوراالنهر و... . در هر دستگاه گوشه هایی وجود دارد كه همنام با گوشه هایی در دستگاه های دیگرند، مثل: خسروانی، نغمه، زنگوله. با این توضیحاتی كه داده شد، از مرتب شدن و در كنار هم قرار دادن گوشه های مختلف، تعداد هفت دستگاه تشكیل شده كه البته در بعضی از آنها و با توجه به قدمت، نوع فواصل، شخصیت و حالت ها، چند زیر مجموعه را می بینیم كه به آنها آواز می گویند. آواز ها در همه دستگاه ها نیامده اند، و فقط در دو دستگاه وجود دارند. در دستگاه های شور و همایون. آوازهای دستگاه شور عبارتند از: بیات ترك یا بیات زند، ابوعطا، دشتی، افشاری و بیات كرد. و آوازهای دستگاه همایون تشكیل شده اند از: بیات اصفهان و شوشتری. در توضیح باید گفت كه بعضی ها شوشتری و بیات كرد را از آوازها نمیدانند و البته ما در اینجا فقط به روایتهای مختلف اشاره می كنیم. در توضیح این آوازها باید گفت كه آوازهای بیات ترك یا بیات زند، ابوعطا، دشتی، افشاری و بیات كرد كه از مشتقات شور بودند از فواصل یكسانی همانند شور تشكیل شده اند كه تفاوت آنها در مواردی است كه خواهیم گفت. در اجرای یك گوشه گاهی یك صدا یا یك نت بیشتر از همه به گوش میرسد یا تاكید بیشتری بر روی آن است كه به این نت، نت شاهد می گوییم. در پایان هر گوشه نوعی خاتمه یا پایان دادن وجود دارد كه از یك سری جملات تشكیل می شوند، و در آخر روی یك صدا یا نت می ایستد، نتی كه گوشه بر روی آن می ایستد و به پایان می رسد را نت ایست می نامند. متوجه این نكته می شویم كه غیر از حالت ها و فضای ایجاد شده توسط دستگاه ها، نت های شاهد و ایست نقش بسیار تعیین كننده ای در تمیز دادن دستگاهی از دستگاه دیگر دارند. مثلا شاهد دشتی نت « ر» است ولی شاهد بیات ترك نت« سی بمل». تئوری موسیقی (فواصل) بخش دوم آموزش تئوری موسیقی ایرانی را به آموزش فاصله ها در موسیقی اختصاص می دهیم. البته این نكته را باید متذكر شویم كه این قسمت فقط مربوط به موسیقی ایرانی نمی شود و در حالت كلی در همه نوع موسیقی یكسان است. همانطوریكه قبلا گفته شده بود، حروفی كه در زبان موسیقی كاربرد دارند، هفت نت هستند. این هفت نت، تفاوتشان در فركانسی است كه تولید می كنند و از لحاظ زیر یا بم بودن طبقه بندی و مرتب می شوند. پس میان این نت ها فواصلی وجود دارد كه باعث تمایز آن ها می شود. این فواصل از واحدهایی به نام نیم پرده تشكیل می شوند. یعنی كوچكترین فاصله ای كه میان دو نت وجود دارد، نیم پرده است. البته این فاصله در موسیقی بین المللی به این شكل است و در موسیقی مناطق مختلف دنیا، و در كشورهای مختلف، كوچكتر از آن هم وجود دارد كه فعلا به آن نمی پردازیم. پس میان نت ها نیم پرده و یا دو نیم پرده یا یك پرده وجود دارد. حال به تعریف و همینطور چگونگی وجود فواصل می پردازیم. با توجه به اسامی نت ها، این شكل را ترسیم می كنیم دو- - ر - - می - فا - - سل - - لا - - سی - دو به فاصله میان دو نت دو تا ر نگاه كنید، دو خط دیده می شود، هر خط نشان دهنده یك نیم پرده است، پس از دو تا ر یك پرده است. بین ر تا می هم یك پرده وجود دارد. از می تا فا یك خط، پس از می تا فا نیم پرده است. همینطور تا نت دو. از دو تا ر، یك پرده و از دو تا می دو پرده و... هر كدام از این فواصل برای خود اسمی دارند. پس چهارم درست، فاصله چهار نتی است كه دو و نیم پرده میان آن ها وجود دارد. از دو تا سل هم مانند مورد قبلی است. پنج نت و سه و نیم پرده كه می شود، پنجم درست. از دو تا لا، می شود شش نت و چهار و نیم پرده كه می شود، ششم بزرگ. از دو تا سی، هفت نت و پنج و نیم پرده كه می شود هفتم بزرگ و از دو تا دو، هشت نت و شش كه می شود، هشتم درست. این فواصل ممكن است از هر نتی شروع شوند، مهم آنست كه بین آن دو چند نت فاصله است و همچنین چند پرده یا نیم پرده میان آن ها وجود دارد. در نهایت، حالت های زیر بدست می آید. نتیجه فاصله پرده فاصله نت ها از هم یكم درست یا همصدا صفر یا شش یك دوم بزرگ یك دو سوم بزرگ دو سه چهارم درست دو و نیم چهار پنجم درست سه و نیم پنج ششم بزرگ چهار و نیم شش هفتم بزرگ پنج و نیم هفت هشتم درست یا یكم یا هنگام یا اكتاو شش هشت و همچنین: هرگاه به یك فاصله بزرگ نیم پرده اضافه شود، به یك فاصله افزوده تبدیل می شود. دو تا می دیز، می شود سوم افزوده. هرگاه به یك فاصله درست نیم پرده اضافه شود، به یك فاصله افزوده تبدیل می شود. دو تا سل دیز، می شود پنجم افزوده. هرگاه به یك فاصله افزوده نیم پرده اضافه شود، به یك فاصله افزوده تر تبدیل می شود. دو تا سل دیز دیز، می شود پنجم افزوده تر. در این حالت می گوییم، سل دابل دیز ## Sol هرگاه از یك فاصله بزرگ نیم پرده كم شود، به یك فاصله كوچك تبدیل می شود. دو تا می بمل، می شود سوم كوچك. هرگاه از یك فاصله درست نیم پرده كم شود، به یك فاصله كاسته تبدیل می شود. دو تا سل بمل، می شود پنجم كاسته. هرگاه از یك فاصله كوچك نیم پرده كم شود، به یك فاصله كاسته تبدیل می شود. دو تا می بمل بمل می شود سوم كاسته. در حالت بالا، اصطلاحا می گوییم، می دابل بمل Mi bb بخش فواصل، بخش مفصلی در موسیقی است كه ادامه آن را در شماره آینده پی خواهیم گرفت.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 27 شهریور 1394
عشق بدون مرز

motivating story

A story is told about a soldier who was finally coming home after having fought in Vietnam. He called his parents from San Francisco.

ترجمه فارسی به انگلیسی


"Mom and Dad, I'm coming home, but I've a favor to ask. I have a friend I'd like to bring home with me."
"Sure," they replied, "we'd love to meet him."
"There's something you should know the son continued, "he was hurt pretty badly in the fighting. He stepped on a landmine and lost an arm and a leg. He has nowhere else to go, and I want him to come live with us."
"I'm sorry to hear that, son. Maybe we can help him find somewhere to live."
"No, Mom and Dad, I want him to live with us."
"Son," said the father, "you don't know what you're asking. Someone with such a handicap would be a terrible burden on us. We have our own lives to live, and we can't let something like this interfere with our lives. I think you should just come home and forget about this guy. He'll find a way to live on his own."
At that point, the son hung up the phone. The parents heard nothing more from him. A few days later, however, they received a call from the San Francisco police. Their son had died after falling from a building, they were told. The police believed it was suicide. The grief-stricken parents flew to San Francisco and were taken to the city morgue to identify the body of their son. They recognized him, but to their horror they also discovered something they didn't know, their son had only one arm and one leg.
The parents in this story are like many of us. We find it easy to love those who are good-looking or fun to have around, but we don't like people who inconvenience us or make us feel uncomfortable. We would rather stay away from people who aren't as healthy, beautiful, or smart as we are. Thankfully, there's someone who won't treat us that way. Someone who loves us with an unconditional love that welcomes us into the forever family, regardless of how messed up we are.
عشق بدون مرز
جریان در مورد سربازیست که بعد از جنگیدن در ویتنام به خانه بر گشت. قبل از مراجعه به خانه از سان فرانسیسکو با پدر مادرش ارتباط گرفت
" بابا و مامان" دارم میام خونه، ولی یه خواهشی دارم. دوستی دارم که می خوام بیارمش به خونه
پدر و مادر در جوابش گفتند: "قطعا " ، بسیار رفیق داریم ببینیمش
پسر ادامه داد:"چیزی هست که شما باید بدونید. دوستم در جنگ شدیدا آسیب دیده. روی مین افتاده و یک پا یک دستش رو از دست داده. جایی رو نیز نداره که بره می خوام بیاد با ما زندگی کنه
"متاسفم که اینو می شنوم. می تونیم کمکش کنیم جایی برای زندگی کردن پیدا کنه
"نه، می خوام که با ما زندگی کنه
پدر گفت: "پسرم، تو نمی دونی چی داری می گی. فردی با این نوع معلولیت درد سر بزرگی برای ما می شه. ما داریم زندگی خودمون رو می کنیم نمی تونیم اجازه بدیم چنین چیزی زندگیمون رو به هم بزنه. به نظر من تو باید بیای خونه و اون رو فراموش کنی. خودش یه راهی پیدا می کنه
در آن لحظه، پسر گوشی را گذاشت. پدر مادرش خبری از او نداشتند تا اینکه چند روز بعد پلیس سان فرانسیسکو با آنها ارتباط گرفت. پسرشان به خاطر سقوط از ساختمانی مرده بود. به نظر پلیس علت مرگ خودکشی بوده. پدر مادر اندوهگین، با هواپیما به سان فرانسیسکو رفتند و برای شناسایی جسد پسرشان به سردخانه شهر برده شدند. شناسایی اش کردند. ولی شوکه شدند به این خاطر که از موضوعی مطلع شدند که چیزی در مورد ش نمی دانستند. پسرشان تنها دست یک پا داشت
پدر و مادری که در این جریان بودند شبیه گاهی از ما هستند . برای ما رفیق داشتن افراد زیبا خوش مشرب آسان است. اما افرادی که باعث زحمت دردسر ما می شوند را کنار می گذاریم. ترجیح می دهیم از افرادی که سالم، زیبا خوش تیپ نیستند دوری کنیم. خوشبختانه، کسی هست که با ما اینطور رفتار نمی نماید . بدون توجه به اینکه چه ناتوانی هایی داریمنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 25 شهریور 1394
اشتراک گذاری اینترنت با مصرف از ICS – Internet Connection Sharing

شروع بحث :
همواره اشتراک گذاری اینترنت یکی از دغدغه های راه اندازی شبکه بوده . در قدیم نچندان دور سازمان های بزرگ یا اداره جات و کمپانی ها , برای صرفه جویی در هزینه های اینترنت آنرا بین تمام کلاینت هاشون به اشتراک (Share ) می گذاشتند .
با گذشت و با راه پیداکردن شبکه ها به خانه های کاربران , یا به عبارتی خانگی شدن شبکه های رایانه ی , کاربران عادی نیز به فکر اشتراک گذاری اینترنت بین سیستم های مختلف , افتادند . اما این اقدام کمی برای یک کاربر آماتور نا آشنا به شبکه کمی دشوار بوده همواره نیاز بود تا متخصصان با قیمت های خیلی , آنرا پیاده سازی کنند .خرید وی پی ان


شرکت میکروسافت در سیـستم علت نو (ویندوزXP) امکانی را تحت عنوان ICS (Internet Connection Sharing) , به کاربران معرفی کرد تا به سادگی و بدون نیاز به هیچ دانش قبلی , و حتی کارشناس این زمینه , بتوانند اینترنت خود را برای دستگاهای دیگر به اشتراک بگذارند .
اما همواره سوالی بین کاربران (به ویژه بازدید های من در فروم) وجود داشته که , بین چه دستگاهایی می تواند اینترنت را به اشتراک گذاشت .
به صورت کلی رایانه های دسکتاپ , لب تاپ ها , Packet PC , PDA ... هر چیزی که بتوان بر روی آن سیسـتم علت نصب کنند , قادر خواهند بود از اینترنت share شده مصرف نمایند . ولی سیـستم های دسکتاپ و لبتاپ بهترین مورد به عنوان اشتراک گذارنده ها می باشند .
اینترنت را به دو نحوه متداول می توان اشتراک گذاشت :
· شبکه سیمی ( موسم به LAN ) بین دو یا چند رایانه
· شبکه وایرلس ( موسوم به WiFi ) بین دو یا چند رایانه
سیسـتم میکروسافت موسوم به ICS محدودیت تعداد کلاینت ندارند و این یکی از بارزترین خصوصیات ی این سیسـتم هست .هرچند برای شبکه های بالای 5 کلاینت همواره پیشنهاد می شود تا از سیسـتم های سروری استفاده کرد , اما ICS توانایی کنترل شبکه های کوچک را به بهتر ی دارد .
روش پیاده سازی ICS در تمام شبکه ها یکسان است , پس با این حساب اصلا با اهمیت نیست شبکه شما وایرلس هست یا سیمی , با اینکه اینترنت شما چطور به دست شما میرسد .

شروع به کار :
شما از هر طریقی که اینترنت را دریافت بکنید , ( چه Wireless چه ADSL چه ISDN و ... ) سر انجام باید کارت شبکه ای به آن اختصاص یافته باشد .
نکته : گاها پیش می آید مودم های ADSL از طریق پورت USB به سیستم متصل می شوند , ولی چنانچه دقت بکنید در بخش تنظیمات ویندوز برای آن نیز یک کارت شبکه ( حال مجازی ) وجود دارد .
نکته : در بعضی از مودم های ADSL که امروزه وجود دارند تنظیمات از طریق کانکشن هایی مانند Dial-up تنظیم می شوند که اما بازهم تاثیری در روند کار ندارد . شما آنرا به حکم کارت شبکه بشناسید .
نکته : برای ICS اصلا لزوم داشتن IP Public ( به اصطلاح آمیانه Valid ) یا Static وحود ندارد .
سرور : از این پس در این مقاله سرور را به رایانه ی خواهیم گفت که یک ویندوز XP بر روی آن نصب شده قرار هست کار اشتراک گذاری اینترنت را برای کلاینت ها انجام دهد . ( این لفظ به معنای این نیست که شما یک ویندوز سرور احتیاج دارید )
شما برای شبکه خود مجبور هستید از یک کارت شبکه مصرف بکنید ( بسته به شبکه سیمی یا بی سیم ) . پس شما دو کارت شبکه در سرور خواهید داشت .
1.کارت شبکه ای که اینترنت به آن وصل شده . ( به نکته اول و دوم در همین صفحه دقت بکنید )
2.کارت شبکه ای که به شبکه داخلی متصل است . ( حال می تواند این شبکه تنها یک رایانه دیگر باشد . )
کارت شبکه اینترنت : این لفظ را از این پس در مورد کارت شبکه ای به کار می بریم که به اینترنت متصل است .
کارت شبکه داخلی : این لفظ را از این پس در مورد کارت شبکه ای به کار می بریم که به شبکه داخلی ( یا رایانه مجاور به هر طریقی ) متصل است .
تذکر : شما می توانید روش شبکه کردن رایانه ها را از طریق لینک زیر روش ببنید .
مراحل راه اندازی :
1.از کنترل پنل وارد Network Connection شوید .
2.بر روی کارت شبکه اینترنت راست کلیک بکنید و پس مورد Properties را کلیک بکنید .
3.از تب های موجود , تپ Advanced را انتخاب بکنید . ( در ویندوز ویستا این تب به sharing تغیر نام پیدا کرده )
4. در صفحه موجود در بخش Internet Connection Sharing , تیک Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection تا بزنید .

چند نکته که در راه اندازی ICS باید آنرا قطعا رعایت بکنید :
·چنانچه از چند کارت شبکه در رایانه مصرف می بکنید , شما می توانید از ICS فقط برای یک کارت شبکه داخلی مصرف بکنید . در این صورت از منوی Home Networking Connection شبکه مورد نظر را گزینش بکنید .
·اگر به اعضای (کلاینت) شبکه اطمینان ندارید , تیک Allow other network users to control or disable the shared internet connection را قطعا بردارید .
وهله با اهمیت : بعد از فعال شدن ICS , کارت شبکه داخلی ( همانی که قرار هست از اینترنت share شده استفاده کنند ) تمام کارت شبکه هایی که قرار از اشتراک اینترنت استفاده کنند ؛ را در حالت Obtain an IP Address Automatically قرار دهید .

حال کارت شبکه داخلی خود را یک بار خاموش / روشن بکنید ( Disable / Enable ) و منتظر باشید که کارت شبکه IP بگیرد .
نکته : مطمئن شوید در صورتی که کارت شبکه های مفرق ی در سیـستم دارید هیچ یک از رنج 192.168.0.0 نباشند .
کارت شبکه اینترنت شما در سرور قطعا باید آدرس 192.168.0.1 را بگیرد به این ترتیب خود به بقیه کارت شبکه ها IP میدهد که تماما از همین رنج هستند .
به همین آسان گی اینترنت به صورت کامل به اشتراک گذاشته شد .
نکته : ممکن است در شروع کار ICS کمی نماید ی در روند اشتراک گذاری اینترنت مشاهده شود که به مرور زمان حل خواهد شد. (بعضی اوقات زمان بسیاری مبیرد تا یک سایت باز شود و شما مجبور هستید بارها Refresh بزنید , اما مطمئنا بعد از مدتی به صورت روان کار خواهد کرد.)نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 12 شهریور 1394
تسکین


هوای تو داره جهان م می گیره من از این اتفاق تازه شادمان م

نفس های منو عطر تو پر کرده از این حس بی اندازه شادمان م

کنارت راه میرم اوج می گیرم کنارت عشق رنگ زندگی میشه

شروع ام کن تموم واژه اینجان شروع ام کن تو هر جوری بگی میشه

سپردم قلبم و دست تو می دونم که یادت بهترین تسکین دردامه

تو این جهان همین که عاشقت باشم تصور می کنم جهان تو دستامه

سپردم قلبم و دست تو می دونم که یادت بهترین تسکین دردامه

تو این جهان همین که عاشقت باشم تصور می کنم جهان تو دستامه

کنارت راه میرم اوج می گیرم کنارت عشق رنگه زندگی میشه

شروع ام کن تموم واژه اینجان شروع ام کن تو هر جوری بگی میشه

سپردم قلبم دست تو می دونم که یادت بهترین تسکین دردامه

تو این جهان همین که عاشقت باشم تصور می کنم جهان تو دستامه

سپردم قلبم دست تو می دونم که یادت بهترین تسکین دردامه

تو این جهان همین که عاشقت باشم تصور می کنم جهان تو دستامهدانلود موزیک


عکسیه عکس از تو دریا تمام دار ندارم شد
یه حسرت ازون چیزی که میخوام و ندارم شد
یه عکس از تو و دریا پـُر از موج کرده روزامو
تو طوفانت برام جهان ست ببین شور تماشامو

یه وقتا رنگ چشم اتو نمیبینم آخه دریا کنار برق چشم اته
نمیشه فرقشون پیدا یه قاب از ـــ این دستام میسازم
تا که این تصویر یه تکه از وجودم شه مثل بخش مثل تقدیر

میمونم خیره رو عکست برام زنده ست پـُر از غوغا

چه سرشار م من از یادت تورو دارم تواین دستا

نگاهم خنده ام بض تمام بوی تورو داره
چقد داستان چقد حرمت ازین تصویر سرشار ه

بزار اشکام بشن آیینه بشینن روبروی تو

تلاقی شون باهم نابه میسازن بی نهایت رو
حقیقت داره این دوری! تو رفتی نیستی تو خونه
ولی فکرت غمت عشقه شده مهمون میمونه

یه عکس از تو دریا تمام دار ندارم شد
یه حسرت ازون چیزی که میخوام ندارم شد
یه تصویر از تو دریا پـُر از موج کرده روزامو
تو طوفانت برام جهان ست ببین شور تماشامو

یه تصویر از تو و دریا تمام دار ندارم شد

یه عکس از تو و دریا پـُر از موج کرده روزامو

یه تصویر از تو دریا
بانوی بی قراربانوی بی قرار من

یاغی داستان ها نشو

کنار دست حادثه

میون باد رها نشو

آسان بشو آسان بشو

گوش فلک رو کر نکن

به شهر داستان ها نرو

شباتو در به در نکن

بانوی بی قرار من

توای عزیز بی پناه

بمون داخل قاب من

تویی دریچه نگاه

بانوی بی قرار من

توای عزیز بی پناه

بمون داخل قاب من

تویی دریچه نگاهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 12 شهریور 1394
چگونه موتور جست‌وجوی گوگــل را جایگزین بینگ در مایکروسافت Edge بکنید

شرکت مایکروسافت دو دسته نرم‌افزار‌ اختصاصی منتسب به خود دارد؛ دسته اول نرم‌افزار‌های فوق‌العاده‌ای می باشند که بسته کاربردی آفیس را می‌توان جزو آن‌ها دانست اما دسته دوم نرم‌افزار‌های بی‌مصرفی می باشند که مرورگر Internet Explorer نمونه بارزی از آن‌هاست; سرعت بسیار پایین، رابط کاربری بیش از اندازه ساده و عدم وجود امکاناتی که در رقبایی مانند کروم موزیلا فایرفاکس دیده می‌شود از عبارت نقاط ضعف این مرورگر بودند که بالاخره بعد از سال‌ها تلاش نسخه اصلاح شده آن با نام Edge Browser در اختیار کاربران قرار گرفت. این برنامه که به عنوان مرورگر پیش‌فرض در ویندوز ۱۰ قرار گرفته بسیاری از مشکلات Explorer را برطرف کرده ولی همچنان سعی دارد موتور جست‌و‌جوی بینگ را به خورد کاربران دهد که بینگ از عبارت کالاها بی‌مصرف مایکروسافت محسوب می‌شود! این موتور جست‌و‌جو که بوسیله استیو بالمر مدیر مشهور مایکروسافت برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۹ رونمایی در اختیار کاربران قرار گرفت هیچ‌گاه نتوانست خوب یت گوگل را تجربه نماید که به همین در این آموزش قصد داریم روش جایگزین‌کردن بینگ در مایکروسافت Edge با موتور جست‌و‌جوی دلخواه را به شما راهنمای دهیم؛ تا انتها با آی‌تی‌پورت همراه باشید.


سرویس کاهش پینگ
ا
ین روش فقط برای کاربرانی است که قصد مصرف از مرورگر Edge را دارند و صرفا از موتور بینگ ناراضی هستند : در صورتی که مرورگر پیش‌فرض شما کروم یا فایرفاکس است نیازی به مطالعه این آموزش نخواهید داشت.

بینگ در مایکروسافت Edge

ابتدا وارد مرورگر Edge شده و موتور جست‌و‌جوی دلخواه خود به عنوان مثال Google.com را وارد آدرس‌بار بکنید ; همان‌طور که در عکس مشاهده می‌کنید روی آیکون More Actions در Title Bar یا نوار عنوان مرورگر کلیک کرده مورد Settings را گزینش بکنید . اکنون وارد مورد Advanced Settings شده، روی قسمت ی که جمله Search in address bar with نوشته شده کلیک بکنید تا یک منوی چند گزینه‌ای باز شود پس مورد Add New را به منظور اضافه کردن موتور جست‌و‌جوی انتخاب بکنید .


win10-edge-se

در صفحه بازشده، موتور‌ جست‌و‌جوی دلخواه را گزینش کرده و پس روی مورد Add as default کلیک بکنید . همان‌طور که دو مورد پایین‌تر از Add As Default‌ را مشاهده می‌کنید جمله Remove نوشته شده که طبعا باید قادر به حذف موتورهای جست‌و‌جوی قبلی باشید اما نکته جالب اینجاست که مایکروسافت به کاربر مجوز نمی‌دهد موتور بینگ را حذف نماید زیرا این مورد جزو محصولات اختصاصی مایکروسافت بوده باید تا ابد در سیستم شما داشته باشد! نکته جذاب دیگر این است که کاربر قادر به مخفی کردن Location مکان خود از دست گوگل نخواهد بود حتی اگر قسمت Location services را خاموش بکنید ، باز هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد; بدین ترتیب گوگــل با توجه به محل شما پسوند UK یا RU و یا هر کشور دیگری که در آن دارید را به خود خواهد چسباند نتایج جست‌و‌جوی مکانی را نسبت به نتایج جهان ی که بوسیله Google.com بدون پسوند ثبت می‌شود در اولویت قرار خواهد داد!نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 9 شهریور 1394

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic