آراد کنفرانس
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
کاربرد پشم سنگ در کشت هیدروپونیک

پشم سنگ سپاهان
اصلی ترین اشکال در یک سیستم یک طرفه انست که کود اسراف میشود .به طور عموم در میزان 15 تا 20 درصد از محلول مغذی بکارگرفته شده.و این میزان زیادی نیست برای کنترل محلول غذایی که ممکن میباشد همانگونه که تکنولوژی در دسترس قرار میگیرد ازمایش کردن و جایگزین سازی منحصر به فرد محلولهای مغذی اجازه داده میشوند. یک سیستم چرخشی که یک سیستم تغذیه ی متعادل را ایجاد میکنند بدون اتلاف ممکن خواهد بود.در حال حاضر این تکنولوژی بسیار پیچیده گران است.

طبق تحقیقات انجام شده بوسیله ی گرودان امروزه سیستم چرخشی دوستدار طبیعت (حفظ محیط زیست) بصورت گران به طور استثنایی در اروپا در حال مصرف شدن است اما سریع در جهان در حال منتشر شدن هستند . پرورش دهنده استفاده کننده از سیستم گردش اکثرا تصمیم میگیرد که اب زهکشی را سترون نماید قبل از فرستادن مجدد ان به گیاه . یکی از دوروش یاد شده اکثرا مصرف میشوند :گندزدایی کردن یا گندزدایی منطقه
یک محصول تاک مانند از قبیل گوجه فرنگی میتواند میزان قابل توجه ی از ماده ی غذایی را در طول یک روز دفع نماید .در یک سیستم ابکشی ضایعات ,پرورش دهنده میتواند وقت تغذیه را افزایش دهد و مطمئن باشد یک که یک محلول مغذی معتدلانه به محصول او در حال رسیدن است.
کنترل در همه محلول مغذی در یک سیـستم لایه ای
روش عملی جهت كم شدن تجمع نمک در یک لایه انست که میزان محلوال که از لایه میگذرد را ارتقا دهید . همان گونه که گیاه بیرون می اید , اب را دفع می نماید و پشت سر , نمکها را باقی میگذارد .بکار بردن محلول کود بیشتتر در هر بار ابیاری گیاهان مطمئن میسازد که این نمکها شسته شده شوند.اگر(EC) ضریب هدایت یا انتشار در لایه باشد , شما ممکن است که از صافی بگذرانید تا 50 درصد از اندازه ی را که شما در هر بار ابیاری اضافه کرده بودید.

به عنوان قانون سائیدگی ابیاری باید کوتاه مکرر باشد.به جهت اینکه سطح محلول مغذی در لایه در ظرفیت زمین حفظ شود. برای پشم سنگ از نوع گردان , این ممکن است تا 20 بار در هر روز افزایش یابد.تعداد دفعات ابیاری کردن در هر روز به محیطی که گیاه در معرض ان است بستگی دارد. در روز گرم افتابی یا روزی که رطوبت هوا کم باشد ,گیاه به تعداد دفعات بیشتر ابیاری نیاز خواهد داشت. در شرایط ابری یا رطوبت خیلی , جاهایی که گیاه به میزان زیاد تعرق نمی نماید تعداد دفعات ابیاری ممکن است 5 یا حتی یکبار در روز باشد .
مدت وقت هر بار ابیاری میزان شستشوی مواد از خاک پس EC موجود در قطعه (پشم سنگ) باید .2 تا .5 cm/mmhos بیشتر از انچه در قطعه بکار رفته است باشد . از صافی گذشتن 20 درصد در هر ابیاری سطح مناسب کود در هر لایه را ناشی می شود .اما دوباره این (فرایند)بستگی به ان دارد که چقدر گیاهان تعرق میکنند.

میزان مایعی که بواسطه شستشو از خاک میگذرد افزایش می یابد با کاهش EC در قطعه ی (پشم سنگ)در حالی که میزان کمی از شستشوی مایع از خاک بطور معمول در EC های خیلی در قطعه ی (پشم سنگ)ناشی می شود .کنترل مناسب دسترسی به اب و کود در به میزان اعلی رساندن محصول حساس است.در اکثر مسائل ساختمان (سازمان) پشم سنگ یا سیستم افزایش لایه برای کالاها درختی ساده مقرون به صرفه است .سیـستم ابیاری خودش یک سیستم ابیاری قطره ای آسان است با ظرفیت قطره چکانی 2 لیتر در هر ساعت و یک حالت قطره چکانی برای هر گیاه.
محلول های مغذی با استفاده از افشانک دو سره و تانک متمرکز کننده کود تامین میشوند. با دانستن تغلیظ بیکربنات سدیم اب تصفیه نشده شما , بین 5.5 تا 6.0 است. بخاطر داشته باشید که با اهمیت است که كار بکنید که اب تصفیه نشده ی شما انالیز شود.پس یک فرمول تعدیل شده ی مناسب میتواند از این امیختگی حاصل شود.زمانگیری ابیاری میتواند انجام شودتوسط ‌ی چسباندن ساده‌ی تایمر به شیر یا ورودی استوانه ای در خطوط تغذیه کردن گیاه تنظیم کننده های ابیاری همین طور در دسترس می باشند .برای سیـستم در حال افزایش پشم سنگ مصرف از سیستم کنترل ابیاری ممکن است .این سینی اندازه اب قطعه ی پشم سنگ ماشه ی سلاح چکاندن و ابیاری را بطور غیر مستقیم اندازه گیری می نماید . در وقت ی که سطح قطرات زیر یک میزان تنظیم شده است .این سیـستم بطور اتوماتیک اب را بر طبق نیاز گیاه تهیه می نماید و با دادن زمان بیشتر به شخص (افزایش دهنده) تا صرف مدیریت کالاها نماید .
چیدمان دقیق گلخانه به کالاها افزایش یافته بستگی دارد.اصولا زمین بطور مناسب با لایه های چندگانه ی سفید وسیاه پوشیده شده است .تخته های پشم سنگ در ردیف ها قرار گرفته اند.حفره هایی برای گیاهان در پلاستیکهای بریده شده اند که پشم سنگ را احاطه کرده اند.و قطره چکانها در حفره ها قرار گرفته اند..سیـستم ابیاری به جریان می افتد و پشم سنگ با محلول مغذی پر می شوند.جوانه ها روی صفحات قرار میگیرند درزهای زهکشی در صفحات بریده میشوند.. و هم چنین در طبقات پلاستیکی بریده میشوند.فاکتور کلیدی در مدیریت سیسـتم اندازگیری PH و EC در طول روز تغییر کنند.تجمع نمکها در صفحات ورقه ای پشم سنگ انگونه که در قبل توضیح داده شد مدیریت میشوند.در انتها رشددهنده حس ی حاصل می نماید برای اینکه محصول چقدر ماده ممغذی استفاده می نماید چگونه PH وEC تغییر می نماید او میتواند زیادی و ابیاری را قبل از این تغییرات تنظیم نماید .
پشم سنگ لایه ی غیر الی است .همچنان که شنها , ماسه ها , و سنگ مروارید ها هستند . ویژگی اصلی این این گروه از لایه ها انست که انها ظرفیت جابجایییون مثبت کمتری را دارند.و انها ساختار خودشان در مدت زمان زیاد حفظ میکنند . اصولا در ظرفیت زمین , پشم سنگها اب بیشتر در هر واحد اندازه , نسبت هب دیگر لایه های غیر الی حفظ میکنند پس ظرفیت حفاظتی عالی دارند. ذخیره یبیشتر از محلول مغذی به همراه زهکشی عالی , باعث می شود پشم سنگها به عنوان لایه ی غیر الی آسان تر بکار برده شوند.
لایه های الی مانند کود , خالک اره غیره میتوانند معین ات نگه داشتن و ازاد کردن اب را بصورت عالی در داشته باشند. مهمترین اشکال این مواد انست که انها در طول یک مدت زمانی از متلاش ی و تجزیه میشوند. همانگونه که فرایند تجزیه ومتلاش ی شدن این مواد انجام می شود ظرفیت نگهداری اب در این لایه ها تغییر می نماید . پس فرد پرورش دهنده نه فقط از افزایش گیاه مطلع باشداما همچنین تغییرات در لایه باید مورد توجه قرار گیرد.برای پرورش دهنده گانی که با هیدروپونیک یا تغذیه ی مایعی (از طریق محلول) تجربه ای ندارند.
لایه های الی (ارگانیک)ممکن است در مقایسه با لایه های غیرالی آسان تر یاد گرفته شوند..لایه های ارگانیک بخصوص کودها میزان ظرفیت جابجایی یونهای مثبت را داشته باشند.این (ویژگی) به پرورش دهنده میزان ی پوشش حفاظتی در مساوی تغییرات محلول مغذی در محوطه ریشه میدهد.
این ممکن است به پرورش دهندگان کمک کند تا مواد مغذی را مدیریت کنند.دیگر امتیاز بیشتر پوششهای الی انست که انها مقرون به صرفه هستند . اما پرورش دهنده باید همواره هزینه را با کارایی و بازده محصول عادی نماید .لایه های بر پایه هیدروکربن بصورت گستره ای بکار گرفته شده اند..ظرفیت نگهداری اب در این لایه ها میتواند بسیار خوب باشد.طول عمر انها اصولا خوبتر از لایه های الی (ارگانیک) است .اما انها به وفور لایه های غیر الی نیستند. عدم پذیرش وسیع این پوشش ممکن است به خاطر قیمت ان باشد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 26 دی 1394
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات